JuinMeePeeje
'Oe 't begon
Juin Mee Wie ??
Witte nog ?
Dweilver'ale

'Oe 't begon

KRABBEGAT - 't Begon in 1990. 'n Groepke vriende speulde tijdes 'n uweleksféést spontaan 'n deuntje op 'n paar instrumente. Tijdes 't optreeje wier t'r aan de fééstgangers gevroge n'om 'n naam te verzinne. Iemand riep: 'Juin mee Peeje'. De naam wier op 'n pepiere vaandel gezet en die ging vervolleges mee van bruiloft nar bruiloft.

't Idee onstond om d'r 'n `echte’ dweilbend van te make. De groep wier uitgebreid mè d'onder andere wa Vastenavend- en mezieklief'ebbers uit de femilie Nuijten en in 1991 was Juin mee Peeje 'n feit. d'Afgelope 22 jaar zijn d'r vriende, kollega's en femilie van de leeje bijgekomme, mar d'r zijn d'r ok wir 'n aantal vertrokke. Juin mee Peeje telt op di mement ellef leeje. Vijf van deze leeje zijn d'r vanaf 't eerste n'uur bij.

Vanaf d'eerste zondag in september wor t'r trediesiegetrouw wekeleks g'oefend op oud en nuuw rippetwaar. d'Eerste jare rippeteerde me n'in Woensdrecht. Dèèrnaar zijn me `ver'uisd’ nar Berrege. Via d’n Emel, Krijne en Gin Flauw Idee zijn me beland bij Kefee Friends (Friends Food en Drinks).
In 1992 was ons eerste n'optreeje n'in 't Van Egeraatkepleks aan de Kaai bij 't afscheid van 't kepleks as lokasie vor de bouwklubs. Vanaf da mement trekke me n'ielek jaar vanaf 't Neuzebal tot aan 't valle van de Kraai deur 't Krabbegat van kefee nar kefee. Tuisblijve n'is gin opsie. Al motte me mè d'n alleve bend de stad in, me zijn d'r bij! Tijdes d'n optocht zijn me n'ok altijd van de pertij. Dan omlijste me muziekaal 't bouwwerrek van de Spruiten van Nuijten.
Vorig jaar ebbe me n'ons 22-jareg jubieleejum gevierd. 't Was 'n zéér geslaagde feestje in Kefee Friends (Friends Food & Drinks). Me n'ebbe na ons jubieleejum jaar unaniem beslote n'om zeker nog ellef jare deur te gaan!

Wil d'ons 'n kirke tegekomme, volleg ons dan op:

Ge kun d'ons tweeten op @juinmeepeeje
.